Địa chỉ email để nhận thanh toán
USD
%

Mã QR Code được sử dụng ở đâu?

business-cards

Danh thiếp

flyers

Tờ rơi

brochures

Quảng cáo

stickers

Nhãn hàng

packaging

Bao bì sản phẩm

food-packaging

Bao bì thức ăn

banners

Banners

books

Sách

cans-bottles

Bottles & cans

clothing

Quần áo

displays

Trưng bày

magazines

Báo & tạp chí

posters

Posters

stationery

Văn phòng phẩm

tents

Table Tents

tickets

vehicles

Xe

websites

Websites

windows

Windows

Quà Tặng

4 Cách tạo mã QR code hiệu quả ?

Tăng tỷ lệ quét mã 150%+ nhờ một số thủ thuật đơn giản

4 Công cụ quét mã QR Code phổ biến bằng Smartphone

Mã QR Code là gì